Fastigheterna

Vi har 9 fastigheter

som alla är belägna i Åker

 

Här finns alla fastigheter samlade. Klicka på respektive fastighet för mer information och bilder om respektive hus, antal lägenheter och storlek på lägenheterna. På kartan till höger ser du var fastigheterna ligger.

Bodavägen 4 Mellangatan 23 Mellangatan 25 Mellangatan 27
Centralgatan 19 Stolmakargatan 21 Bäckgatan 20, 22 & 24